MASSIVT ELLER LAMEL TRÆGULV

Forskelle og ligheder

Er du i specifikationsfasen og overvejer om byggeriets trægulv skal være massivt eller lamelbaseret, har vi her samlet nogle facts, der redegør for de vigtigste forskelle mellem de to produkter.

HÅNDVÆRKSMÆSSIGE KVALITETER

MASSIVT TRÆ

LAMEL

MASSIV - DU FÅR HVAD DU SER

LAMEL - ET SAMMENSAT PRODUKT

Et massivt hårdttræsgulv fra Junckers består af 100 % rent træ i hele brættets tykkelse.

Et lameltrægulv består af en sammenlimet trelagskonstruktion.

Der er ikke gemt mellemliggende lag i gulvet, hvor hårdttræ er erstattet af sammenlimede alternative materialer.

Bunden er typisk af nåletræ, kernen af en træbaseret plade, f.eks. spånplade eller krydsfinér og øverst ligger en tynd topfiner på 3,6 mm eller mindre

Hårdttræsgulve er meget robuste og derfor ikke særlig følsomme overfor stilethæle, genstande der falder på gulvet eller trykmærker fra møbelben.
(Kilde: TRÆ 63, side 27 Robusthed)

Kernetræet i en lamelkonstruktion er blødere end topfineren. Gulvet er derfor forholdsvis følsomt overfor, stilethæle, genstande der falder på gulvet eller trykmærker fra møbelben.
(Kilde: TRÆ 63, side 27 Robusthed)

VEDLIGEHOLDELSE AF ET TRÆGULV

MASSIVT TRÆ

LAMEL

MASSIV - EN LET MELLEMSLIBNING ER NOK

LAMEL - ALTID SLIBNING TIL RENT TRÆ

Skal et massivt trægulv fra Junckers genopfriskes, er det ikke nødvendigt at slibe til rent træ.

En let mellemslibning og et enkelt lag gulvlak er nok til at opretholde overfladens slidstyrke.

Skal et lamelgulv genopfriskes bør man altid foretage en kraftig slibning af gulvet og helst til rent træ.

Et fuldafslebet trægulv anbefales 3 lag lak for optimal overfladebeskyttelse.

HVORFOR KUN EN LET SLIBNING?

Junckers trægulve er fabrikslakeret med en lufttørret 2-komponent polyurethanlak og vores egenproducerede gulvlakker samt mange andre på lakker på markedet hæfter
rigtig godt på den originale fabrikslak.

Fuldafslibning udføres kun, hvis gulvet skal totalrenoveres. Det er dog sjældent nødvendigt, hvis gulvet genopfriskes med passende intervaller. Se på modsatte side, hvor mange gange et massivt trægulv kan slibes.

HVORFOR FULDAFSLIBNING?

Lamelgulve er lakeret med en UV-lak og tilgængelige lakker på markedet hæfter ofte dårligt på en UV-lak. Gulvet bør derfor slibes kraftigt, eller helt til rent træ, for at sikre optimal vedhæftning ved genlakering.
(Kilde: TRÆ 63, side 58, Vedligeholdelse).

Det kan være en udfordring at fuldafslibe et lamelgulv på grund af den begrænsede tykkelse på topfineren. I nogle tilfælde frarådes det direkte, fordi der kan opstå
risiko for delaminering, hvis topfineren bliver for tynd.
Se på modsatte side, hvor mange gange et lamelgulv kan slibes.

En laks kompatibilitet med trægulvets originale overfladebehandling er afgørende for optimal vedhæftning og slidstyrke ved genlakering.

 

HOLDBARHED OG LEVETID

MASSIVT TRÆ

LAMEL

MASSIV – SLIB IGEN OG IGEN

LAMEL - SLIDLAGSTYKKELSEN BEGRÆNSER MULIGHEDEN FOR AT SLIBE

Hvis et massivt trægulv fra Junckers er blevet meget slidt og behøver en totalrenovering, kan gulvet slibes til rent træ mange gange.
(Kilde: TRÆ 63 side 27, Trægulvet egenskaber)

Et 14mm parketgulv kan slibes 5 gange.
Et 22mm parketgulv kan slibes 8 gange.

For at nå rent træ fjernes 0,5 mm per afslibning.
(Kilde: TRÆ 63 side 46, Overfladebehandling/Lakering)

Efter henholdsvis 5 og 8 slibninger er der stadig et slidlag tilbage på 11,5 og 18 mm.

Hvis et lamelgulv skal totalrenoveres, er det som ved almindelig vedligeholdelse nødvendigt at foretage en kraftig slibning og gerne til rent træ for at sikre optimal vedhæftning ved genlakering.

Et gulv med 3,6 mm slidlag kan maksimalt
slibes 3 gange.

For at nå rent træ fjernes 0,5 mm per afslibning.
(Kilde: TRÆ 63 side 46, Overfladebehandling/Lakering)

Efter 3 slibninger resterer et slidlag på kun 2 mm.

HVORFOR INGEN RISIKO VED SLIBNING AF ET MASSIVT PARKETGULV?

Junckers massive parketgulve er sammensat af stave samlet via en eller flere koniske svalehalefer. Alle stavsamlinger er desuden forstærket med lim og styrken i gulvbrættet forringes derfor ikke, selvom der slibes ned i svalehaleferen.

HVORFOR FORSIGTIGHED VED SLIBNING AF LAMELGULVE?

Vedhæftning af den i forvejen tynde topfiner svækkes, når gulvet slibes og det skaber risiko for delaminering.

Lamelgulve med et slidlag på 2 mm eller derunder kan ikke slibes.
(Kilde: TRÆ 63, side 60+56)

HVAD BETYDER FULDAFSLIBNING FOR LEVETIDEN?

Hvor ofte det er nødvendigt med fuldafslibning på et massivt trægulv afhænger af slid, men kalkuleres der med et 10-års interval, vil gulvet efter 50 år stadig være stabilt og funktionelt.

HVAD BETYDER FULDAFSLIBNING FOR LEVETIDEN?

Et lamelbaseret trægulv slibes kraftigt både ved genopfriskning og totalrenovering og må derfor forventes at have væsentlig kortere levetid end et massivt trægulv.

TRINLYD

MASSIVT TRÆ

LAMEL

MASSIV – ET TUNGT OG KOMPAKT PRODUKT

LAMEL – ET LETVÆGTSPRODUKT

Et massivt trægulv fra Junckers har en kompakt, ubrudt trinlyd og giver derfor god trinlydsdæmpning.

Pga. de sammensatte materialer har lamelgulve en lidt hul og brudt lyd, når man går på overfladen.

 

STABILITET I FORHOLD TIL ÆNDRINGER I DEN RELATIVE LUFTFUGTIGHED

Alle typer trægulve trækker sig sammen om vinteren og udvider sig om sommeren.

Derfor er der forhold omkring den relative luftfugtighed, som man skal være opmærksom på.

MASSIVT TRÆ

LAMEL

MASSIV – SÆSONUDSVING ER INDBYGGET I GULVET

LAMEL – PAS PÅ DELAMINERING

Et massivt trægulv fra Junckers leveres som standard med et kontrolleret fugtindhold på 8 % og kan installeres i et luftfugtighedsinterval fra 25-85 %, baseret på en temperatur på 20° C (Forskellen mellem højeste og laveste relative luftfugtighed over året må dog ikke overstige 30% point).

Ved ændringer i den relative luftfugtighed reagerer et massivt
trægulv kun på tværs af brættets bredde.

Sæsonudsving i den relative luftfugtighed tages der via reglen om 10-brætsmål højde for i installationsfasen.

Til lande som Grønland og Island med meget lav relativ luftfugtighed tilbydes trægulve med et tilpasset lavere fugtindhold på 6 %.

Lamelproducenter anbefaler typisk installation i et luftfugtighedsinterval fra 30-60 % baseret på en temperatur på 18° C.

Ved ændringer i den relative luftfugtighed reagerer et lamelgulv både på langs og tværs af brættet.

Man skal være opmærksom på, at et lamelgulv består af forskellige sammenlimede materialer, der reagerer uens på udsving i den relative luftfugtighed og derfor er der risiko for delaminering ved større ændringer i luftfugtigheden.

SAMMENHÆNG MELLEM PRIS OG KVALITET

Lamel tilbydes ofte til en lavere pris sammenlignet med massiv, men kan man spare på sigt ved at købe massiv?

Junckers er kendt for sine massive trægulve, men har også lamelgulve i sortimentet. Vi har derfor erfaring med begge produkter og på baggrund af dette en klar holdning til spørgsmålet.

Gulvet er en af de bygningsdele, som slides mest, men ikke udskiftes ofte. Af den årsag giver det god mening at vælge en gulvtype med optimal holdbarhed og på den måde sikre sig at investeringen holder.

MASSIVT TRÆ

LAMEL

MASSIV – SPAR PENGE PÅ SIGT

LAMEL – SPAR I INDKØBSFASEN

Hvis man gerne vil tilføre værdi til sit byggeri med et trægulv, der har de bedste håndværksmæssige kvaliteter, er let at vedligeholde og samtidig har mere end livslang levetid, skal man vælge massiv.

Et massivt trægulv fra Junckers kan altid genopfriskes og få
et udseende som nyt.

Det skaber tryghed i forbindelse med de ejerskifter, der uundgåeligt vil ske over en længere årrække.

Med mindre man er utilfreds med træsorten, er der ingen grund til at udskifte et Junckers trægulv og det er ikke usædvanligt at se et velfungerende massivt trægulv fra Junckers, der er mere end 50 år gammelt.

Er usikkerhedsparametre ved en flerlagskonstruktion, begrænset mulighed for vedligeholdelse og levetid ikke i fokus, skal man vælge lamel.

Et lamelgulv kan kun genopfriskes få gange og processen er kompliceret.

Det skaber utryghed i forbindelse med ejerskifte, da det kan være svært at huske om et lamelgulv har været slebet en eller flere gange.

En ny ejer eller administrator af et byggeri med lamelgulve, vil efter en kort årrække stå med usikkerheden, om gulvet helt bør skiftes eller om det er muligt med en kraftig slibning og genlakering.

INSTALLATIONSTEKNISKE FAKTA

MASSIVT TRÆ

LAMEL

MASSIV - STRØAFSTANDE

LAMEL - STRØAFSTANDE

Junckers massive trægulve kan som udgangspunkt installeres med en strøafstand på 60 cm.

Et lamelgulv fordrer kort strøafstand for at opretholde fornøden bærevne.

Er bagsidefineren 3 mm, kræves en strøafstand på max. 50 cm.

Er bagsidefineren 2 mm, kræves en strøafstand på max. 46 cm.

MASSIV- HJÆLPESTRØER

LAMEL - HJÆLPESTRØER

Det er ikke nødvendigt med hjælpestrøer langs vægge og ved bræddeender.

Der skal altid lægges hjælpestrøer langs vægge og ved bræddeender.

MASSIV - BRÆDDELÆNGDER

LAMEL - BRÆDDELÆNGDER

Junckers gulve kan leveres i længder op til 370 cm.

Lamelgulve leveres typisk i længder fra 210 – 220 cm.

MASSIV - AKKLIMATISERING

LAMEL - AKKLIMATISERING

Et massivt trægulv kan installeres straks og kræver ikke akklimatisering på pladsen.

Et lamelgulv kræver akklimatisering på pladsen, før installation kan påbegyndes.

GULVVARME UDEN UDFORDRINGER

Nogle typer trægulve kan give udfordringer, når de installeres med gulvvarme, men Junckers massive trægulve er af kunder, arkitekter og gulvvarmeindustrien anerkendt som værende den eneste leverandør af massive trægulve, der producerer så stabilt et produkt, at det uden problemer kan anvendes sammen med gulvvarme, vandbåren eller el-baseret.

Hemmeligheden ligger i en nøje overvåget tørreproces og vores erfaring med gulvvarme går mere end 30 år tilbage.

Uanset om man vælger lamel eller et massivt trægulv, er der nogle få retningslinjer, som skal overholdes i forbindelse med gulvvarme.

 • For begge gulvtyper gælder, at gulvvarmesystemet være konstrueret således, at der er en jævn temperaturfordeling på undergulvets overside.

 • Temperaturen på et massivt gulvs overside må ikke overstige 27° C. I vejledninger fra lamelproducenter ses ofte anbefalinger, der ligger lavere.

 • Et massivt trægulv af bøg eller ahorn fra Junckers kan uden problemer installeres over gulvvarme. Den meget nøje kontrollerede tørreproces i produktionsfasen sikrer gulvets stabilitet i forhold til de sæsonbestemte bevægelser i gulvet.

 • Det frarådes at anvende et lamelgulv af bøg eller ahorn over gulvvarme. Ingen lamelproducenter ser sig i stand til at udføre en tørreproces, der giver en stabilitet god nok til at modstå sæsonbestemte bevægelser i gulvet.

BÆREDYGTIGHED FREM FOR ALT!

 • Intet spild – Vi udnytter 100 % af træet i produktionsprocessen.

 • CO2 neutral virksomhed. Vores produkter og produktionsprocesser frigiver ikke mere CO2 end der optages.

 • FSC® & PEFC™ certificeret til sikring af lovligt og bæredygtigt skovbrug.

 • CE-mærket, en garanti for at EU’s lovkrav er overholdt i forhold til sikkerhed, sundhed og miljø.

 • Indeklimamærket, en garanti for, at der ikke er kemiske stoffer i gulvet, der påvirker luftkvaliteten i din bolig.

 • Miljøcertificeret iht. ISO 14001.

 • Vi bidrager positivt med point til certificering iht. DGNB.

Du kan downloade vores brochure om forskellen på massive og lamel trægulve her

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf