MASSIVT TRÆGULV
LIMSYSTEM INFORMATION

JUNCKERS LIMSYSTEM
Erhverv / Bolig

C 1.3

 

C 1.3

 


JUNCKERS LIMSYSTEM

C 1.0

Generel information

C 1.3

Limsystem information

C 1.3.1

Projekteringsvejledning

C 1.3.2

Lægningsvejledning

Fig. 1

INDLEDNING

Denne information omhandler de generelle forudsætninger i forbindelse med anvendelse og specifikation af Junckers limsystem til bolig og erhverv.

Limsystemet består af massive parketbrædder eller planker, der klæbes til et plant og selvbærende undergulv med Junckers Parketlim, se H 6.1.


UNDERGULVE OG KRAV TIL RESTPOREFUGT

Undergulve kan udføres i beton, letbeton eller træbaserede materialer.

Hvor der i samme gulvflade indgår flere undergulvstyper, bør disse tilstræbes udført med ensartet elasticitet og planhed, således at det færdige gulv opnår en ensartet virkemåde.

Træbaserede undergulve
Undergulve af spånplader, krydsfiner eller gulvbrædder monteret på strøer eller bjælkelag, skal være fri for knirk og i sig selv have en tilfredsstillende stivhed.

Bæreevnen skal være afpasset efter gulvets anvendelse og de forventede belastninger. På træbaserede undergulve med risiko for fugtpåvirkning, f.eks. over krybekældre o.l, skal det tilsikres, at undergulvet er effektivt ventileret, og at konstruktionens underside er diffusionsåben.

Fugtindholdet i det træbaserede undergulv skal være i ligevægt med rummets relative luftfugtighed, dvs. 6-12 % fugtindhold.

Undergulve af beton eller pudslag
For at opnå tilstrækkelig sikkerhed mod fugtoptrængning i trægulvet skal undergulvet altid påføres Junckers Flydende Fugtspærre som sikring mod restfugt i betonen, se H 6.5.

Fugtspærren fungerer samtidig som primer, til sikring af ensartet sugeevne og dermed optimal vedhæftning.
Det er således ikke tilstrækkeligt, at limen i sig selv har fugtbremsende egenskaber, da påføring, undergulvets sugeevne mv. kan medføre en utilsigtet optrængning af fugt.

Fugtspærren påføres 5 cm opad væggene i rummet, således at der skabes en fugttæt overgang mellem gulve og vægge.
Restporefugten i undergulvet må ikke være højere end 95 % RF uden gulvarme og 85 % RF med gulvvarme.


UNDERGULVETS OVERFLADE

Undergulvets overflade skal fremstå ensartet fast og ren, dvs. at evt. slam o.l. slibes bort.

Undergulvet skal have en minimumsstyrke på 1,5 MPa.

Overfladens bæredygtighed er meget vigtig, idet et evt. slamlag ikke vil have den fornødne styrke til at kunne optage de bevægelser, der kan forekomme i gulvbrædderne, når klimaet og dermed fugtigindholdet i træet ændrer sig fra sommer til vinter.


Fig. 2

UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal være afrettet, så afvigelser fra planhed ikke fraviger kravet i den valgte af de to nedenstående metoder, se Fig. 2. (SE: Enligt gällande HusAMA)

A) Traditionel retholt
Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet.

Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben).

Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, fx over støbeskel, skal være afrettet, så afvigelser fra planhed er mindre end ± 0,6 mm på et 0,25 meter retholt (0,6 mm ben).

På betongulve kan for store ujævnheder afrettes ved afslibning eller ved udlægning af en selvnivellerende spartelmasse.

Træbaserede undergulve kan afrettes ved afslibning, evt. kombineret med spartling, eller ved udlægning af egnede fibergips- eller træplader.

Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke større afvigelse fra planhed end 2 mm på et 1,5 meter retholt.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf