2K OLIE
PRODUKTINFORMATION

F 20.5

F 20.5


GENEREL BESKRIVELSE

Hurtigtørrende 2-komponent olie med lavt VOC-indhold.

2K Olie kan anvendes i boliger og erhverv på tidligere olierede trægulve samt ubehandlede/maskinafslebne trægulve.

Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
Baseret på alkyd og produceret af tørrende olier.

Emballagestørrelser:
2,53 liter (2,3+0,23).
4,95 liter (4,5+0,45).

Udseende:
Tilfører træet en dyb og varm glød.

Glansgrad:
Mat til halvblank, afhængig af hvor meget gulvet poleres.

Brugte klude:
Oliemættede klude kan selvantænde. Mæt dem med vand i en lukket plastpose eller destruer dem efter brug.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 30-50 m² afhængig af træstruktur og sugeevne.

Blanding: 10 dele olie blandes med 1 del hærder.

Før påføring: Omrør olien grundigt til evt. bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder i olien og omrør grundigt igen.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 4 timer. Efter dette tidsrum bør blandingen ikke anvendes.

Påføringsværktøj: Rulle og/eller polermaskine monteret hvid nylonrondel. Til opsugning af overskudsolie anbefales rene fnugfrie bomuldsklude.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
6-8 timer, men skal gulvet efterfølgende overlakeres anbefales 16-24 timer. Fuldt afhærdet efter 3 døgn.
Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien ved henstand danne skind på overfladen og hærde i emballagen.


ANBEFALEDE SYSTEMER

Ubehandlede/maskinafslebne gulve:

System 1: 1 lag 2K Olie.
System 2: 1 lag 2K Olie + 2 lag HP Commercial.


BRUGSANVISNING

Oliering af ubehandlede/maskinafslebne overflader:
Træet skal være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de olierede arealer ikke tørrer ud under behandlingen.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes jævnt og synligt på hele overfladen. Lad herefter tørre, til overfladen ikke længere føles fugtig.

 • Bland olie og hærder iht. anvisning og påfør et lag olie.
 • Bearbejd olien med polermaskine monteret en hvid nylonrondel i ca. 30 minutter og fordel olien fra våde til tørre områder.
 • Afslut med at fjerne overskydende olie med en ren fnugfri bomuldsklud.
 • Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet vil efterlade skjolder på overfladen.
 • Behandlingen er afsluttet, når overfladen fremstår med en ensartet glansgrad.
 • Lad tørre i 6-8 timer før gulvet tages i brug. Skal gulvet efterfølgende overlakeres anbefales en tørretid på 16-24 timer.

Pleje og vedligeholdelse af olierede overflader:
Hvis overfladen fremstår ubrudt anbefales OliePleje.

Hvis overfladen viser tegn på at være slidt igennem til rent træ anbefales 2K Olie.

 • Slib gulvet med sandpapir korn 180-220 eller med slibemaskine monteret en grøn eller sort nylonrondel.
 • Fjern slibestøv omhyggeligt og herefter kan hele gulvet olieres med 1 lag 2K Olie.

Færdigbehandling med lak:
Højere slidstyrke på det olierede gulv kan opnås ved overlakering.

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele gulvfladen er 100 % mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning. Specielt egetræ kræver ekstra opmærksomhed.

 • Når olien er helt tør slibes let med slibemaskine monteret sort nylonrondel.
 • Fjern slibestøv omhyggeligt og påfør 1 lag gulvlak HP Commercial.
 • Lad tørre ca. 4 timer og påfør sidste lag lak.
 • Lad tørre til lakken er fuldt afhærdet.

Pleje og vedligeholdelse af lakerede overflader:
Hvis overfladen fremstår ubrudt, kan gulvet slibes let og re-lakeres med 1 lag lak. Se anvisning i F 8.5 HP Commercial, afsnit "Tidligere lakerede gulve".

Hvis overfladen viser tegn på at være slidt igennem til rent træ, skal gulvet maskinafslibes og genbehandles med olie og lak.


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 2.7 - Junckers OliePleje
F 8.5 - Junckers HP Commercial

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf