HARPIKSFJERNER
PRODUKTINFORMATION

F 8.10

F 8.10


GENEREL BESKRIVELSE

HarpiksFjerner er et vandbaseret affedtningsmiddel beregnet til opløsning af harpiks på lakerede trægulve samt gulve af vinyl.

Produktet kan anvendes pletvis eller tilsættes vaskevand ved brug af gulvvaskemaskine.

Kun til erhvervsmæssig brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Alkalisk, vandbaseret koncentrat.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Indholdsstoffer:
Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
Kaliumhydroxid, CAS-nr. 1310-58-3 (POTASSIUM HYDROXIDE)
Natriumhydroxid, CAS-nr. 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE)
Dinatriummetasilikat, pentahydrat, CAS-nr. 10213-79-3
Nitrilotrimethylentris(phosphonsyre), CAS-nr. 6419-19-8 (AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID)

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold: 1 del til 10 dele vand.

Rækkeevne: 25-30 m² pr. liter fortyndet produkt.

pH: Koncentreret over 13. Fortyndet 12,5-13.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Værktøj: Klud, sprayflaske, gulvvaskemaskine.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C. 


BRUGSANVISNING

Gulvvaskemaskine:

  • HarpiksFjerner tilsættes vaskevand i gulvvaskemaskinen. Dosering i henhold til anvisning.
  • Anvend ikke produktet i direkte sol.
  • 2 baner vaskevand udlægges i gulvbræddernes længderetning.
  • Opsug vandet umiddelbart herefter eller efter maksimalt 3 minutters virketid.
  • Anvend altid så lidt vand som muligt for at undgå skader på gulvet. Utilsigtet vandspild skal aftørres omgående.
  • Processen kan gentages, hvis harpiksen ikke er helt fjernet efter første vask.
  • Til sidst vaskes gulvet med Junckers GulvSæbe.​

Vanskelige pletter:

  • Vanskelige pletter af harpiks kan forbehandles med ufortyndet HarpiksFjerner, evt. ved brug af sprayflaske.
  • Koncentratet skal aftørres efter maksimalt 10 minutter.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.2 - Junckers GulvSæbe 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf