HARPIKSFJERNER
PRODUKTINFORMATION

F 8.10

F 8.10


GENEREL BESKRIVELSE

HarpiksFjerner er et vandbaseret affedtningsmiddel beregnet til opløsning af harpiks på lakerede trægulve samt gulve af vinyl.

Produktet kan anvendes pletvis eller tilsættes vaskevand ved brug af gulvvaskemaskine.

Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Alkalisk, vandbaseret koncentrat.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Indholdsstoffer:
Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
Kaliumhydroxid, CAS-nr. 1310-58-3 (POTASSIUM HYDROXIDE)
Natriumhydroxid, CAS-nr. 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE)
Dinatriummetasilikat, pentahydrat, CAS-nr. 10213-79-3
Nitrilotrimethylentris(phosphonsyre), CAS-nr. 6419-19-8 (AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID)

TEKNISKE DATA

Blanding: 1 del koncentrat til 10 dele vand.

Rækkeevne: 25-30 m² afhængig af blandingsforhold.

pH: Koncentreret: Over 13. Fortyndet: Ca. 12,5.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Værktøj: Klud, sprayflaske, gulvvaskemaskine.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.


BRUGSANVISNING

Gulvvaskemaskine:

  • HarpiksFjerner tilsættes vaskevand i gulvvaskemaskinen. Dosering i henhold til anvisning.
  • Anvend ikke produktet i direkte sol.
  • 2 baner vaskevand udlægges i gulvbræddernes længderetning.
  • Opsug vandet umiddelbart herefter eller efter maksimalt 3 minutters virketid.
  • Anvend altid så lidt vand som muligt, for at undgå skader på gulvet. Utilsigtet vandspild skal aftørres omgående.
  • Processen kan gentages, hvis harpiksen ikke er helt fjernet efter første vask.
  • Til sidst vaskes gulvet med Junckers GulvSæbe.​

Vanskelige pletter:

  • Vanskelige pletter af harpiks kan forbehandles med ufortyndet HarpiksFjerner, evt. ved brug af sprayflaske.
  • Koncentratet skal aftørres efter maksimalt 10 minutter.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.2 - Junckers GulvSæbe 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf