HP FRICTION+
PRODUKTINFORMATION

F 8.4

F 8.4


GENEREL BESKRIVELSE

HP Friction+ er en lugtsvag, slidstærk, vandbaseret lak til trægulve, hvor der er behov for øget skridsikkerhed. Anvendes som top-lak i sammenhæng med et af Junckers' anbefalede laksystemer. Skal blandes med tilhørende hærder før brug.

Overfladen fremstår med en ru overflade, der specielt er velegnet til fitness/aerobic, barer, restauranter og lignende arealer, hvor væskespild, sved etc. kan gøre gulvet glat. Selv i våd tilstand har produktet en god skridsikkerhed. Anbefales ikke til sportsgrene med spillerkontakt.

HP Friction+ er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Kun til erhvervsmæssig brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent vandbaseret polyurethanlak.

Emballagestørrelser: 4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat.

Udseende: Mælkehvid i våd tilstand. Tørrer farveløs op. 


TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele lak blandes med 1 del hærder.

Før påføring:
Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.
Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.
Lad blandingen hvile i 10 minutter. Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator. Ved påføring med applikator skal lakken hældes ud i sparsomme mængder og straks fordeles jævnt således, at limbinding mellem de enkelte gulvbrædder undgås.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 3 timer.
Klar til brug for let trafik: 8 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør højst 2 lag lak pr. dag.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand. Lakruller kan indeholde partikler efter rensning og bør derfor kun genbruges til påføring af HP Friction+.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.


ANBEFALEDE SYSTEMER

1 lag GrundLak 8 m²/liter
+ 1-2 lag HP Commercial 10-12 m²/liter
+ 1 lag HP Friction+ 10-12 m²/liter.


BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

 • Påfør 1 lag Junckers GrundLak eller Junckers BasePrime og lad lakken tørre.
 • Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
 • Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør 1 lag Junckers HP Sport eller Junckers HP Commercial.
 • Lad tørre natten over og påfør derefter yderligere 1 lag lak, hvis nødvendigt.
 • Efter tørrring påføres til sidst 1 lag HP Friction+ som afsluttende behandling.

Tidligere lakerede gulve:

 • For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers LakRens Supreme.
 • Slib omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør herefter 1 lag HP Friction+ og lad lakken tørre.
 • Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under “Gulve behandlet med voks/polish”.

Gulve behandlet med voks/polish:

 • Overfladen maskinafslibes før lakering.
 • Brug sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
 • Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
 • Afslut med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
 • Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.
 • Laker derefter som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 5.3 - Junckers GrundLak
F 6.4 - Junckers BasePrime
F 8.2 - Junckers HP Sport
F 8.5 - Junckers HP Commercial
F 10.3 - Junckers LakRens Supreme 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf