LV-SPORTSEAL HT
PRODUKTINFORMATION

F 40.2

F 40.2


GENEREL BESKRIVELSE

LV-SportSeal HT er en 2-komponent, lugtsvag, meget slidstærk, vandbaseret polyuretan-forsegler til overfladebehandling af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve i sportshaller og andre stærkt trafikerede arealer.

Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
2-komponent vandbaseret polyurethanlak.

Emballagestørelser:
4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat.

Udseende:
Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele lak blandes med 1 del hærder.

Før påføring:
Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.
Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.
Lad blandingen hvile i 10 minutter.
Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle eller luft/luftløs sprøjte.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med højst 15 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 3 timer.
Klar til brug for let trafik: 8 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.


ANBEFALEDE SYSTEMER

Sportshaller og stærkt trafikerede arealer:
1 lag LV-SportSeal HT 10 m²/liter
+ 1 lag LV-SportSeal HT 10-12 m²/liter.


BRUGSANVISNING

Gulve som ikke tidligere er behandlet med LV-SportSeal HT:

 • Gulve behandlet med voks eller polish skal rengøres med grundrensningsmiddel før forsegling.
 • Fordel rengøringsmidlet med moppe og bearbejd med polermaskine monteret sort nylonrondel.
 • Rengør herefter med rent vand og sørg for, at alle rester af rengøringsmidlet fjernes.
 • Lad tørre i 4-8 timer.
 • Specielt for Linoleum: Vurderes det, at overfladen er ru og uensartet efter rengøring, kan det før forsegling være nødvendigt at udføre en let slibning med fint sandpapir korn 150-180.
 • Foretag grunding med ét lag LV-SportSeal HT.
 • Lad tørre i minimum 3 timer og påfør derefter det afsluttende lag.
 • Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.

Ældre misfarvede linoleumsgulve:
Ovenfor anførte metode medvirker til vedligeholdelse af overfladen og tilvejebringer kun i mindre grad den originale farve. Mere dybdegående mekanisk afslibning skal foretages, hvis gulvets originale farve skal frembringes.

Gulve tidligere behandlet med LV-SportSeal HT:

 • Vask gulvet med grundrensningsmiddel og lad tørre.
 • Slib let med fint sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag LV-SportSeal HT og lad tørre.

Vedhæftningstest:
Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal inden forsegling af det fulde areal påbegyndes.

Rengøring:
Til regelmæssig rengøring anvendes GulvSæbe.


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.2 - Junckers GulvSæbe

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf