PUR PROFESSIONAL
PRODUKTINFORMATION

F 40.2

F 40.2


GENEREL BESKRIVELSE

Meget slidstærk 2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler til renovering af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve. PUR Professional beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges. 

Anvend PUR Professional til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsnet, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller. 

PUR Professional eliminerer behovet for at skulle vedligeholde med voks eller polish. Gulvet skal efterfølgende kun vaskes.

Kun til erhvervsmæssig brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler.

Emballagestørelser:
4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat.

Udseende:
Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.

Resistensegenskaber:
Hårfarvningsmidler, permanentvæske, jod og udtræk af blødgøringsmidler fra underlaget kan forårsage misfarvning af overfladen.

Hvis der er krav til resistens overfor desinfektionsmidler, anbefales det at teste midlerne on site.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele forsegler blandes med 1 del hærder.

Før påføring:
Ryst forsegleren grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder og ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle eller luft/luftløs sprøjte.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med højst 15 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 3 timer. Klar til brug for let trafik: 8 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.


BRUGSANVISNING

Gulve som ikke tidligere er behandlet med PUR Professional:

 • Gulve behandlet med voks eller polish skal rengøres grundigt med Junckers PUR Intensive Cleaner før forsegling.
 • Fordel rengøringsmidlet med moppe og bearbejd med polermaskine monteret sort nylonrondel.
 • Vask herefter gulvet med rent vand og sørg for at alle rester af rengøringsmidlet fjernes.
 • Lad tørre i 4-8 timer.

Specielt for linoleum:
Vurderes det, at overfladen er ru og uensartet efter rengøring, kan det før forsegling være nødvendigt at udføre en let slibning med fint sandpapir korn 150-180.

 • Foretag grunding med ét lag PUR Professional.
 • Lad tørre i minimum 3 timer og påfør derefter et afsluttende lag.
 • Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.
 • Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Ældre misfarvede linoleumsgulve:
Ovenfor anførte metode medvirker til vedligeholdelse af overfladen og tilvejebringer kun i mindre grad den originale farve. Mere dybdegående mekanisk afslibning skal foretages, hvis gulvets originale farve skal frembringes.

Tidligere forseglede gulve:

 • Bland Junckers LakRens Supreme med varmt vand og vask gulvet. 
 • Når gulvet er tørt slibes let med fint sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag PUR Professional og lad tørre.
 • Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

F 10.3 - Junckers LakRens Supreme
F 40.6 - Junckers PUR Intensive Cleaner

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf