PUR PROFESSIONAL
PRODUKTINFORMATION

F 40.2

F 40.2


GENEREL BESKRIVELSE

2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler med høj slidstyrke. Produktet er udviklet til overfladebehandling af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve. PUR Professional beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges. 

Anvend PUR Professional til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsnet, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller. PUR Professional eliminerer behovet for at skulle vedligeholde med voks eller polish. Gulvet skal efterfølgende kun vaskes.

Produktet er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet. 

Kun til erhvervsmæssig brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler.

Emballagestørelser:
4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat.

Udseende:
Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.

Resistensegenskaber:
Hårfarvningsmidler, permanentvæske, jod og udtræk af blødgøringsmidler fra underlaget kan forårsage misfarvning af overfladen.

Hvis der er krav til resistens overfor desinfektionsmidler, anbefales det at teste midlerne on site.

 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele forsegler blandes med 1 del hærder.

Før påføring:
Ryst forsegleren grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder og ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Applikator, pensel eller lakrulle.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 3 timer.
Klar til brug for let trafik: 8 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

 


BRUGSANVISNING

Gulve som ikke tidligere er forseglet:
Før arbejdet påbegyndes skal overfladen være tør og grundigt rengjort med Junckers PUR Intensive Cleaner. Det er vigtigt at overfladen er helt fri for voks, fedt, polish, sæberester o.lign.

 • Slib overfladen let med sandpapir korn 150-180.
 • Dette sikrer en god vedhæftning til den rengjorte overflade og fjerner eventuelle små ridser.
 • Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør første lag PUR Professional og lad tørre i minimum 3 timer før andet lag påføres.
 • Påføres andet lag efter tørring i mere end 4 timer anbefales en let mellemslibning med sandpapir korn 150-180 for at sikre optimal vedhæftning. Husk at fjene slibestøv.
 • Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.
 • Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Tidligere forseglede gulve:
Før arbejdet påbegyndes skal overfladen være tør og grundigt rengjort med LakRens Supreme. Det er vigtigt at overfladen er helt fri for fedt og sæberester.

 • Slib overfladen let med sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag PUR Professional og lad tørre.
 • Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet forsegles. Mangelfuld slibning eller rester af slibestøv kan være årsager til dårlig vedhæftning. 


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

F 10.3 - Junckers LakRens Supreme
F 40.6 - Junckers PUR Intensive Cleaner

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf