PUR PROFESSIONAL
PRODUKTINFORMATION

F 40.2

F 40.2


GENEREL BESKRIVELSE

Meget slidstærk 2-komponent vandbaseret polyuretan-forsegler til renovering af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve. PUR Professional beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges. 

Anvend PUR Professional til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsnet, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller. 

PUR Professional eliminerer behovet for at skulle vedligeholde med voks eller polish. Gulvet skal efterfølgende kun vaskes.

Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
2-komponent vandbaseret polyurethanforsegler.

Emballagestørelser:
4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat.

Udseende:
Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.

Resistensegenskaber:
Hårfarvningsmidler, permanentvæske, jod og udtræk af blødgøringsmidler fra underlaget kan forårsage misfarvning af overfladen.

Hvis der er krav til resistens overfor desinfektionsmidler, anbefales det at teste midlerne on site.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele forsegler blandes med 1 del hærder.

Før påføring:
Ryst forsegleren grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder og ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle eller luft/luftløs sprøjte.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med højst 15 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 3 timer. Klar til brug for let trafik: 8 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.


BRUGSANVISNING

Gulve som ikke tidligere er behandlet med PUR Professional:

 • Gulve behandlet med voks eller polish skal grundigt rengøres med Junckers PUR Intensive Cleaner før forsegling.
 • Fordel rengøringsmidlet med moppe og bearbejd med polermaskine monteret sort nylonrondel.
 • Vask herefter gulvet med rent vand og sørg for, at alle rester af rengøringsmidlet fjernes.
 • Lad tørre i 4-8 timer.

Specielt for linoleum:
Vurderes det, at overfladen er ru og uensartet efter rengøring, kan det før forsegling være nødvendigt at udføre en let slibning med fint sandpapir korn 150-180.

 • Foretag grunding med ét lag PUR Professional.
 • Lad tørre i minimum 3 timer og påfør derefter et afsluttende lag.
 • Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.
 • Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Ældre misfarvede linoleumsgulve:
Ovenfor anførte metode medvirker til vedligeholdelse af overfladen og tilvejebringer kun i mindre grad den originale farve. Mere dybdegående mekanisk afslibning skal foretages, hvis gulvets originale farve skal frembringes.

Tidligere forseglede gulve:

 • Bland Junckers LakRens Supreme med varmt vand og vask gulvet. 
 • Når gulvet er tørt slibes let med fint sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag PUR Professional og lad tørre.
 • Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

F 10.3 - Junckers LakRens Supreme
F 40.6 - Junckers PUR Intensive Cleaner

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf