VESPUFLOOR 2K HÆRDER
PRODUKTINFORMATION


GENEREL BESKRIVELSE

Produkt:

  • Anvendes som hærder til tokomponente polyuretan systemer.
  • Hydrofilt alifatisk polyisocyanat baseret på hexamethylendiisocyanat (HDI).

Fugt- og varmefølsomhed:

  • Hydrofile isocyanater er meget fugtfølsomme. Produktet reagerer på vand ved at danne kuldioxid og uopløselig carbamid.
  • Beholderen skal altid holdes tæt lukket. Påvirkning af vand i alle former (høj luftfugtighed, opløsningsmidler, og fugtige beholdere) skal forhindres, da dette vil skabe dannelse af kuldioxid, som kan føre til farlige trykstigninger i beholderen.
  • Opbevaring ved høje temperaturer vil resultere i øget viskositet og gulning af produktet.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

  • Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C.
  • Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.
  • Beskyt mod fugt, varme og fremmedlegemer.
  • Opbevaring skal ske i original forseglet beholder.
  • Tilkoblet tappesystem skal holdes lufttæt og tapning til mindre beholdere bør ske i én arbejdsgang. Tilføring af ilt igangsætter hærdeprocessen.


SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf