LAMEL TRÆGULVE
STRØSYSTEM INFORMATION

GULVVARME
Bolig / Erhverv

K 10.2

K 10.2


GULVVARME

K 10.0 Generel information
K 10.2 Strøsystem information

Fig. 1

INDLEDNING

Vejledningen gælder 22 mm lamelbrædder sømmet til strøer, bjælker eller undergulv af forskallingsbrædder, i hvilke varmerør er ført på varmefordelende plader.

Bemærk at dokumentationen for et gulvsystem, sømmet til træbaseret under-konstruktion med indbygget gulvvarmesystem, er fyldestgørende, når informationen i K 10.0 og K 10.2 sammenholdes -> figur 1.


GENERELT OM STRØSYSTEM MED GULVVARME

Strøer, bjælker og andre træbaserede materialer, der indgår i underkonstruktioner med gulvvarmeanlæg, bør generelt have et lavere fugtindhold end det, man normalt specificerer pga. træets større udtørring - ideelt set max. 10 %. Lamineret strøer og bjælker leveres normalt med et fugtindhold på 8-10 %, og er derfor særligt velegnede.

I strø- og bjælkelagsrum isoleres op til underside af laget med varmefordelende plader og varmerør. Dette reducerer varmetabet.


SØMNING TIL FORSKALLINGSBRÆDDER OVER STRØ- OG BJÆLKELAG

22 mm lamelbrædder sømmet til et selvbærende underlag af forskallingsbrædder, monteret på strøer/bjælker. På forskallingen monteres varme-fordelende plader, i hvilke varmerør føres.

Forskallingens bæreevne skal være afpasset efter gulvets anvendelse. Forskallingen understøttes af strøer/bjælker. Til bolig og kontor/erhverv er den indbyrdes strø-/bjælkeafstand 600 mm, mens den til erhverv, dvs. samlingslokaler/butikker er 500 mm.
Forskallingen skal høvles på én side, så tykkelsen ikke varierer mere end ± 0,5 mm, og samtidig have en resttykkelse, der efterlader tilstrækkelig plads til varmefordelingspladerne - sædvanligvis en tykkelse på minimum 23 mm.

For at undgå knirk udlægges en gulvpap, 500 g/m2 som mellemlag på de varmefordelende plader, inden gulvbrædderne monteres.

Bemærk at gulvbrædderne ved denne løsning lægges parallelt med de bærende strøer/bjælker.

Komponenter i figur 3

1 - Lamelbrædder
• 22 mm lamelparket
• 22 mm lamelplank

i træsorterne Eg, Ask og Merbau. Sorteringer, overflade og dimensioner -> I 10.0

sømmet i hvert tredje forskallingsbræt med:

• Junckers J-søm (maskinsøm)
• 2,5 x 50 mm T-søm (maskinsøm)

OBS! Der må ikke anvendes håndsøm.

2 - Mellemlag
• Gulvpap, 500 g/m2

3 - Varmefordelende plader
4 - Gulvvarmerør

5 - Forskalling
• 23 x 100 mm høvlet en side,
c/c afstand: 150 mm

6 - Isolering

7 - Strøer / Bjælker
• Bolig, c/c afstand: 600 mm
• Erhverv, c/c afstand: 500 mm

8 - Opklodsninger

9 - Fugtspærre
• min. 0,20 mm PE-folie.

Fig. 2

Fig. 3 - gulvvarme ovenpå strøer/bjælker (principskitse)


SØMNING TIL STRØ- OG BJÆLKELAG MED GULVVARME

22 mm lamelbrædder sømmet til strøer/bjælker, mellem hvilke der er indbygget et gulvvarmesystem.

Gulvvarmesystemet består af varmefordelende plader med varmerør, lagt på et træbaseret underlag af forskallingsbrædder, understøttet af løsholt, der er fastgjort til strøer/bjælker.

For at undgå knirk udlægges en gulvpap, 500 g/m2 som mellemlag på de varmefordelende plader, inden gulvbrædderne monteres.

For at opnå den bedst mulige temperaturfordeling skal de varmefordelende plader være i tæt kontakt med gulvfladen og mellemlaget. Dette gøres ved at montere forskallingens overside plant med strø-/bjælkeoverside.

Med en indbyrdes strø- eller bjælkeafstand på 600 mm er gulvkonstruktionen egnet til anvendelse indenfor bolig og kontor/erhverv.

Komponenter i figur 5

1 - Lamelbrædder
• 22 mm lamelparket
• 22 mm lamelplank

i træsorterne Eg, Ask og Merbau.
Sorteringer, overflade og dimensioner -> I 10.0

sømmet til strøer/bjælker med:

• Junckers J-søm (maskinsøm)
• 2,5 x 50 mm T-søm (maskinsøm)
• 2,8 x 65 mm dykkere* (håndsøm) *) Forboring med 2-2,5 mm bor

2 - Mellemlag
• Gulvpap, 500g/m2

3 - Strøer / Bjælker
• c/c: 600 mm

4 - Varmefordelende plader
5 - Gulvvarmerør

6 - Forskalling
• 25 x 100 mm,
c/c afstand: 150 mm

7 - Løsholt
8 - Vinkelbeslag
9 - Loftsbeklædning + isolering

Fig. 4

Fig. 5 - Gulvvarme nedsænket imellem strøer/bjælker (principskitse)

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf